Aktualności Przedszkole Cennik Galeria Video O nas w internecie Dla rodziców Kontakt

 

Witamy na stronie naszego przedszkola :)


Posiadamy żłobek (dla dzieci od 4 miesi±ca życia)
oraz poszczególne grupy wiekowe

(3latki, 4latki, 5latki - zerówkę).

Posiadamy dodatkow± ofertę dla Rodziców pragn±cych skorzystać    z naszych usług w mniejszym wymiarze godzinowym.


Zapraszamy do zapoznania się z nasz± ofert±.

 

Główne kierunki pracy przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

1. Wzbudzanie zainteresowania ¶wiatem przyrody.

2. Rozwijanie postaw twórczych dzieci poprzez stosowanie aktywnych metod pracy  i edukacji artystycznej szczególnie teatralnej.

3. Promocja przedszkola w ¶rodowisku lokalnym oparta na dobrej współpracy z organizacjami, instytucjami gminnymi, małymi przedsiębiorstwami.

4. Podnoszenie poziomu pracy przedszkola poprzez doskonalenie nauczycieli, oraz pracę zespołow± całego personelu.

Praca dydaktyczno - wychowawcza opiera się na następuj±cych dokumentach:

-Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształtowania ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009. Nr 4, poz. 17)

- Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89),

- Wykaz podręczników:

3 - latki:

4 - latki:

5 - latki:

- Statut przedszkola.

- Roczny plan rozwoju przedszkola.

strony www gdynia