Strona główna Aktualnoœci Przedszkole Cennik Galeria Video O nas w internecie Kontakt


Plan dnia

Jadłospis

Kodeks przedszkolaka

Galeria
Dla rodziców - Kodeks przedszkolaka

Kodeks Przedszkolaka

 

Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Kubusia Puchatka

                                                                                     

Dziecko powinno mieć prawo do bycia tym, kim jest, bycia dzieckiem z prawem do dnia dzisiejszego – nie można go traktować jedynie z punktu widzenia przyszłości, w którą wejdzie” twierdził przyjaciel dzieci – Janusz Korczak. Ma ono prawo do swego dziecięcego świata, z którego musi stopniowo wyrastać, podejmując coraz trudniejsze zadania.  Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości ,a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

 

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO:

*      Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności  proponowanych przez przedszkole.

*      Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.

*      Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw.

*      Mieć i wyrażać swoje zdanie.

*      Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego.

*      Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.

*      Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować.

*      Do indywidualnego tempa rozwoju.

*      Popełniać błędy i zmieniać zdanie.

*      Do swojej prywatności, samotności i niezależności.

*      Do nienaruszalności cielesnej.

*      Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego.

*      Do snu i wypoczynku jeśli tego potrzebuje.

*      Do przyniesienia w każdy piątek ulubionej zabawki z domu.

 

 

Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś  z siebie drugiej osobie.

 

W każdej z grup, już na początku roku przedszkolnego, dzieci wspólnie nakreśliły zasady dobrego zachowania w przedszkolu.

  

KODEKS  DOBREGO  ZACHOWANIA

 

1. Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką.

2. Szanuję innych, a inni szanują mnie – słuchamy siebie nawzajem.

3. Pomagam kolegom i koleżankom.  

4. Jestem miły i uprzejmy.

5. Zabawki są wspólne więc dzielę się nimi z innymi.

6. Szanuję zabawę kolegów i nie niszczę ich pracy.

7. Dbam o czystość i porządek w sali.

8. Zostawiam porządek w miejscu pracy i zabawy.

10. Szanuję cudzą własność.

11. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.

12.W sali chodzę spokojnie, bo wiem, że pobiegać mogę w przedszkolnym ogrodzie.

13.Grzecznie i spokojnie rozmawiam z kolegami i z dorosłymi.

14. Używam czarodziejskich słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

15. Pamiętam o ważnych słowach:  dzień dobry, do widzenia.

16. Staram się nie hałasować.

17. Wychodzę z sali, przedszkola i ogrodu przedszkolnego tylko za zgodą nauczyciela.

18. Szanuję przyrodę, pomagam zwierzętom, nie niszczę roślin.

 

Ja przedszkolak-

OBIECUJĘ PRZESTRZEGAĆ ZASAD DOBREGO ZACHOWANIA

  

REGUŁY  ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Ustalony został „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

 

*      Zachowania w szatni

*      Zachowania w sali

*      Zachowania w łazience

*      Zachowania podczas posiłków

*      Zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

*      Zachowania podczas spacerów i wycieczek

 

REGUŁY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W SZATNI  

 

*      Spokojnie przebieramy się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.

*      Starannie składamy swoją odzież, buty i odkładamy na swoją półkę.

*      Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie, jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).

*      Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.

*      Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

*      Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

*      Staramy mówić umiarkowanym głosem – zwłaszcza gdy odbywają się zajęcia w holu sąsiadującym z szatnią.

*      Nie zabieramy i nie przenosimy rzeczy z innych półek.

 

  ZASADY ZACHOWANIA W SALI :

 

*      Bezpiecznie poruszamy się po sali – nie biegamy.

*      Nie bijemy innych dzieci.

*      Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

*      Mówimy umiarkowanym głosem.

*      Dzielimy się wszystkim oraz zabawkami przyniesionymi z domu.

*      Utrzymujemy porządek w miejscu zabawy – sprzątamy po sobie.

*      Szanujemy zabawki.

*      Przestrzegamy ustalonych zasad podczas zabaw dowolnych.

 

 

 

REGUŁY ZACHOWAŃ ŁAZIENCE:

 

Higiena potrzeb fizjologicznych:

*      Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.

*      Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.

*      Zawsze myjemy ręce po skorzystaniu z toalety.

Myjemy ręce:

*      Przed posiłkami i po ich spożyciu.

*      Przed oglądaniem książek.

*      Po wyjściu z toalety.

*      Po przyjściu z ogrodu przedszkolnego.

Sposób mycia dłoni:

*      Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły.

*      Moczymy dłonie i namydlamy.

*      Płuczemy dłonie wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.

*      Zakręcamy kran.

*      Otrząsamy ręce z wody nad umywalką, aby nie zamoczyć posadzki.

*      Wycieramy  dokładnie dłonie.

*      Na właściwym wieszaku odwieszamy ręcznik.

*      Odwijamy rękawy.

 

REGUŁY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW:

 

*      •Siedzimy na wyznaczonym miejscu i spożywamy posiłek w pozycji lekko pochylonej ku stołowi.

*      •Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.

*      •Jemy w ciszy – nie rozmawiamy, nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.

*      •Po skończonym posiłku za zgodą nauczyciela wstajemy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

 

REGUŁY ZACHOWANIA PODCZAS POBYTU W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM:

 

*      Korzystamy z urządzeń drewnianych za zgodą nauczyciela.

*      Pod zjeżdżalnią ustawiamy się w rzędzie oczekując na swoją kolej.

*      Nie sypiemy piaskiem, nie wysypujemy piasku poza piaskownicę.

*      Szanujemy zabawki, dbamy o piłki, zabawki używane w piaskownicy.

*      Zgłaszamy chęć skorzystania z toalety nauczycielowi.

*      Nie rozmawiamy z osobami  znajdującymi się poza placem zabaw (tj. za ogrodzeniem).

*      Bawimy się w wyznaczonej przez nauczyciela części ogrodu.

*      Zgłaszamy nauczycielowi ewentualne odebranie dziecka.

 

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK:

 

*      Idziemy w parach z kolegą, koleżanką przydzieloną przed wyjściem.

*      Stosujemy się do ustalonych przed imprezą zasad.

*      Schodzimy ze schodów trzymając się poręczy.

*      Nie oddalamy się od nauczyciela.

 

 SYSTEM   NAGRÓD  I  KAR

 

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując „Kodeks  przedszkolaka” musimy zarówno wspierać  i motywować  je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

 

FORMY  NAGRADZANIA :

*      Pochwała indywidualna.

*      Pochwała przed całą grupą.

*      Pochwała przed rodzicami.

*      Otrzymanie przez dziecko dyplomu.

*      Drobne nagrody rzeczowe, np. odznaka „Super przedszkolak”, naklejka..

*      Pełnienie dyżuru.

*      Chodzenie w pierwszej parze.

*      Zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy.

 

NAGRADZAMY  ZA :

*      Wywiązanie się z podjętych obowiązków

*      Bezinteresowną pomoc innym.

*      Stosowanie ustalonych zasad i umów.

*      Wysiłek włożony w wykonaną pracę.

*      Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

Po ustaleniu  norm postępowania  należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

 

KARY  STOSUJEMY  ZA:

*      Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu.

*      Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych.

*      Zachowania agresywne.

*      Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności.

 

FORMY  KARANIA:

*      Kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy ( w sytuacjach nie  zagrażających zdrowiu dziecka ).

*      Zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody.

*      Upomnienie słowne  indywidualne.

*      Upomnienie słowne  wobec grupy.

*      Brak nagrody.

*      Poinformowanie rodziców o przewinieniu.

*      „Kącik przemyśleń”- chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy.

*      Wykonanie pracy plastycznej na rzecz dziecka pokrzywdzonego.

*      Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.

*      Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.

*      Wyjście do innej sali.

*      Rozmowa z dyrektorem.

 

strony www gdynia