Strona główna Aktualności Cennik Galeria Video O nas w internecie Dla rodziców Kontakt


O nas

Kadra Pedagogiczna

Oferta zajęć

Bezpieczeństwo

Materiały do pobrania
Przedszkole - Oferta zajęć

 

Program dydaktyczno-wychowawczy Przedszkoli zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

Posiadamy pakiet nieodpłatnych zajęć dodatkowych. Dzieci uczęszczaj±ce do Przedszkola bior± udział w zajęciach z języka angielskiego, języka niemieckiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, programu autorskiegiego - mali odkrywcy, oraz warsztatów artystycznych.

Rytmik pracuj±cy z dziećmi towarzyszy nam podczas wszystkich uroczysto¶ci przedszkolnych, zarówno zewnętrznych, jak i tych  organizowanych dla dzieci w czasie trwania zajęć przedszkolnych.

Dodatkowo, wszystkie dzieci uczęszczaj±ce do naszej jednostki,                   w odpowiednim wieku zostaj± nieodpłatnie przebadane przez logopedę         i w razie potrzeby dzieci maj± możliwo¶ć  korzystać z zajęć logopedycznych na terenie przedszkola z częstotliwo¶ci± dopasowan± do ich indywidualnych potrzeb i życzenia Rodziców.

Zajęcia z rytmiki prowadzone s± również raz w tygodniu w starszej grupie żłobkowej.

Okres przedszkolny to bardzo ważny czas w życiu dziecka. To czas, kiedy dzieci ucz± się podczas zabawy i codziennego do¶wiadczania, poznaj± swoj± pierwsz± grupę rówie¶nicz±, definiuj± własne miejsce w grupie, ucz± się przestrzegania zasad i reguł, rozwijaj± zainteresowania. Dlatego zajęcia, które prowadzimy w naszym przedszkolu wszechstronnie otwieraj± ¶wiat dziecka tęczow± barw± zabawy i nauki.

Od wrze¶nia 2014 roku poszerzyli¶my nasz± ofertę zajęć dodatkowych o Balet, Zumbę, oraz Karate. Pod okiem profesjonalistów nasze maluchy nabierać będ± dodatkowych umiejętno¶ci. Życzymy miłej zabawy.

strony www gdynia