Strona główna Aktualności Cennik Galeria Video O nas w internecie Dla rodziców Kontakt


O nas

Kadra Pedagogiczna

Oferta zajęć

Bezpieczeństwo

Materiały do pobrania
Przedszkole - Bezpieczeństwo

 

Dzieci przez cały czas pobytu w przedszkolu znajduj± się pod czujn± opiek± wychowawców.

W dokumentach przedszkolnych zapisuje się dane osoby/osób, które s± upoważnione przez Rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do jego odbioru z przedszkola. Wychowawcy nie maj± prawa wydać dziecka nikomu innemu.

Nasze pomieszczenia oraz ich wyposażenie posiadaj± wszystkie niezbędne atesty techniczne i higieniczne, wymagane dla prowadzenia działalno¶ci przedszkolnej.

Sale dydaktyczne s± wyposażone w atestowane meble, nie zawieraj±ce szkodliwych substancji. Zabawki również posiadaj± atesty i s± bezpieczne dla dzieci.

strony www gdynia